Romanian Chin Woo Athletic Association

ROMANIAN CHIN WOO ATHLETIC ASSOCIATION


Despre Chin Woo Athletic Association

Chin Woo Athletic Association este o asociatie chinezã de arte martiale fondatã în 1909, în Shanghai.
Acest fapt, face ca Chin Woo Athletic Association sã reprezinte, pãstrându-si denumirea cât si scopul original, cea mai veche asociatie de arte martiale cu o existentã continuã.

Întrucât este o organizatie fondatã în sudul Chinei se foloseste transcrierea Chin Woo (dialectul cantonez), în chineza oficialã (pinyin) transcrierea fiind Jing Wu.
Pe lîngã aceste transcrieri mai existã si alte variante: Jing Mo, Ching Wu, Jing Wo, etc..
Chin (Jing) se traduce prin ”esentã-elitã” iar Woo (Wu) prin ”martial”, astfel încât denumirea de Chin Woo (Jing Wu) se traduce prin ”elitã martialã”.

Dashifu Huo Yuan Jia

Crearea sa este legatã în mod direct de unul dintre cei mai renumiti eroi ai artelor martiale chineze si anume Dashifu Huo Yuan Jia (1867 – 1909), despre a cãrui viatã s-au fãcut filme si despre care se gãsesc foarte usor date si informatii.
Se pare cã acesta nu a fost unicul fondator, însã datoritã imaginii si realizãrilor sale, ceilalti membri au fost de acord ca el sã fie ”emblema” organizatiei.

Scopul primordial al Chin Woo Athletic Association a fost acela de a face accesibile artele martiale, de a le scoate din modul de predare secretos, traditional. Acesta rãmâne si astãzi ca idee centralã în activitatea sa.

Existã mai multe caracteristici care fac, ca Chin Woo Athletic Association sã fie o organizatie specialã, chiar unicã.
Cea mai importantã o reprezintã deschiderea cãtre orice stil traditional de arte martiale, facilitând schimbul de informatie între acestea. Astfel în cadrul sãu se practicã si se promoveazã diverse stiluri, fãrã a se alimenta rivalitãti partinice.

O altã caracteristicã importantã a acestei organizatii este asocierea, pe lângã practica fizicã, martialã, a unui ”cod” moral, considerat obligatoriu. Astfel, pentru a face parte din familia (acum extinsă la nivel internațional) Chin Woo, este necesară o recomandare din partea unei organizații deja acceptate ca filială/reprezentantă Chin Woo. Recomandarea este mai ales o recunoaștere a valorilor tradițional-morale a celor care formează noua filială, a cunoștințelor și nivelului atins în practica marțială dar și a activităților de promovare a acestora.

Acest mod de reprezentare și recunoaștere stă la baza denumirii organizației, respectiv aceea de ”elită marțială”.

Close Menu